Bombers

«Bombers»

Autor desconegut
1910 ca.
Gelatina POP

CRDI. Col·lecció l'Abans de Girona - Família Rodeja Ponsatí

La creació de les primeres companyies de bombers es produeix en paral·lel als canvis socials i econòmics que varen provocar els processos d'industrialització a les ciutats del país. Bombers, serenos i vigilants nocturns coordinaven esforços per lluitar contra les amenaces que significaven el foc i l'aigua en unes ciutats on convivien les fàbriques i els habitatges. Al so de les alarmes, dels xiulets i de les campanes de les esglésies s'avisava als que s'havien d'intervenir, ja fos per un incendi o el desbordament d'un riu. Aquests intentaven minimitzar els danys amb els migrats mitjans tècnics de què disposaven.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI