Treballadors de l'agència de Transports Corcoy

«Treballadors de l'agència de Transports Corcoy»

Autor desconegut
1910 ca.
Gelatina POP

CRDI. Col·lecció l'Abans - Família Riuró de Blas

Retrat de Josep Corcoy Guinart i els seus treballadors davant la conductora de caixa tancada utilitzada pel transport de mobles. L'any 1889 Josep Corcoy es va establir a Girona i va fundar l'empresa Transports Corcoy. Els locals i magatzems es trobaven a la carretera de Santa Eugènia, a redós de les estacions del tren de Barcelona, Olot i Sant Feliu on l'empresa actuava com a agència de transport i s'encarregava de descarregar les mercaderies dels vagons i distribuir-les als seus destinataris finals i alhora recollir les mercaderies que s'havien de despatxar i transportar en tren.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI