Estació de ferrocarril de Girona

«Estació de ferrocarril de Girona»

Autor desconegut
1910-1920
Gelatinobromur acetat
9x14 cm
CRDI. Fons Impremta Franquet

El tren va arribar oficialment a Girona el 3 de març de 1862 i amb ell la ciutat tancada dins les muralles es va obrir a la modernitat i al progrés. En els anys posteriors, i amb moltes dificultats, la línia s'ampliaria cap al nord i el 1878 connectaria amb la frontera de França obrint el país de forma irreversible a l'exterior. Aquesta revolució en el sistema de transport, que s'emmarcava dins un projecte global de modernització de l'economia catalana, va anar de bracet del procés d'industrialització del país on la nova i ràpida xarxa de ferrocarrils va servir per reduir temps i costos en el transport de matèries primes i productes manufacturats.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI