Jocs infantils

«Jocs infantils»

Autor desconegut
18 de juny de 1996
Gelatina DOP
13x18 cm
CRDI. Fons Diari de Girona

El fotoperiodisme nodreix d'imatges d'actualitat els mitjans dels comunicació. Es tracta d'instantànies on la mirada de l'autor, la seva experiència i la seva formació es fan presents, suggerint noves lectures a allò fotografiat. El fet que l'àmbit de producció sigui informatiu no impedeix que els fotògrafs hi plasmin les seves inquietuds artístiques i estètiques. Fins i tot, es pot donar el cas que utilitzin recursos més propis de les imatges publicitàries, com passaria amb aquesta imatge si l'aïllem del seu context original.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI