Grup esperantista Girona Espero

«Grup esperantista Girona Espero»

Autor desconegut
1921
Gelatina DOP
Postal 9x14 cm
CRDI. Col·lecció Ajuntament de Girona

L'any 1887 el metge i lingüista polonès Ludwik L. Zamenhof va presentar l'Esperanto, una llengua internacional i artificial creada com a instrument neutral de comunicació. La gramàtica, d'una gran simplicitat, la convertia en una llengua de fàcil aprenentatge apta com a instrument neutral de comunicació. Els primers grups esperantistes varen aplegar principalment persones de professions liberals amb important presència de dones, ja que va ser de les primeres entitats que les varen admetre. A mesura que el coneixement de l'idioma es va estendre pel territori, també va arribar als sectors més populars. Els parlants s'organitzaven en associacions esperantistes que organitzaven cursos gratuïts, conferències i congressos com el celebrat a Girona el 1921 de la mà de l'associació Girona Espero.

Més informació

© 2021 Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) | Sobre el CRDI