Filtres

Organitzacions: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) Etiquetes: Mapa Plànol

Resultat de la cerca: 1 conjunt de dades

  • Plànol de Girona àmbit municipal

    Cartografia bàsica a escala 1:12.000 del municipi de Girona. Any 2018. Topografia oficial bàsica sobre fons de relleu. Pdf amb navegació per capes d'informació.