Filtres

Formats: ZIP dgn Etiquetes: Girona

Resultat de la cerca: 8 conjunts de dades

  • Terme municipal

    Límit del terme municipal de Girona.
  • Base topogràfica

    Cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona. Base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica i taquimetria i vinculada al sistema d'informació...
  • Barris

    Delimitació dels barris del municipi.
  • Sectors

    Delimitació dels sectors del municipi.
  • Delimitació censal

    Divisió en seccions del municipi de Girona. Aquesta divisió es duu a terme d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que...
  • Illes urbanes

    Illes urbanes de la ciutat: delimitació de l'espai urbanitzat i delimitat per carrers.
  • Carrers

    Carrers del municipi.
  • Adreces postals

    Adreces postals. Any 2023. Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia...