Filtres

Organitzacions: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) Formats: dgn Etiquetes: Seccions

Resultat de la cerca: 1 conjunt de dades

  • Delimitació censal

    Divisió en seccions del municipi de Girona. Aquesta divisió es duu a terme d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que...