Filtres

Organitzacions: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) Formats: ZIP

Resultat de la cerca: 13 conjunts de dades

 • Barris

  Delimitació dels barris del municipi.
 • Sectors

  Delimitació dels sectors del municipi.
 • Terme municipal

  Límit del terme municipal de Girona.
 • Delimitació censal

  Divisió en seccions del municipi de Girona. Aquesta divisió es duu a terme d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que...
 • Illes urbanes

  Illes urbanes de la ciutat: delimitació de l'espai urbanitzat i delimitat per carrers.
 • Carrers

  Carrers del municipi.
 • Ortoimatge de Girona

  Imatge aèria de Girona georeferenciada (ETRS89- UTM fus 31N). Sèrie de 37 fulls de 2000 x 1000m. Es distribueix sempre la imatge més recent disponible, des de l’any 1999. Abast...
 • Edificis

  Base cartogràfica de les edificacions del municipi.
 • Codis Postals

  Delimitació dels codis postals de Girona. Cartografia
 • Espais lliures

  Base cartogràfica dels espais lliures i les zones verdes de l'àmbit urbà de la ciutat
 • Colònies de falciots

  Localització de les colònies de cria dels falciots. Cartografia. L’objectiu del cens de falciots és conèixer quines són les colònies de cria més rellevants de les diferents...
 • Adreces postals

  Adreces postals. Any 2023. Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia...
 • Base topogràfica

  Cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona. Base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica i taquimetria i vinculada al sistema d'informació...