Filtres

Organitzacions: Salut Grups: Urbanisme i infraestructures Etiquetes: Delimitacions Salut

Resultat de la cerca: 1 conjunt de dades

  • Àrees bàsiques de salut

    L'àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Cartografia