Filtres

Organitzacions: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) Formats: PDF dgn Grups: Urbanisme i infraestructures

Resultat de la cerca: 1 conjunt de dades

  • Adreces postals

    Adreces postals. Any 2024. Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia...