Entitats vinculades a l'Ajuntament. Despeses

Entitats_despeses_2018.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2019-06-14T06%3A51%3A00.072Z/entitats-despeses-2018.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb la classificació comptable

Econòmica: Tipus de despesa d'acord amb el concepte de despesa

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Quantitat inicial prevista al pressupost aprovat per l’exercici

Modificacions de crèdit: Modificació crèdit inicialment aprovat

Crèdits totals consignats: Dotació pressupostària final després de les modificacions pressupostàries tramitades (crèdits inicials + / - modificacions de crèdit)

Informació addicional

Última actualització Jun 14, 2019
Creat Jun 14, 2019
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.