Entitats vinculades a l'Ajuntament. Despeses

Entitats_despeses_2014.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-05-26T07%3A51%3A32.425Z/entitats-vinculades-a-lajuntament-despeses-2014.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb la classificació comptable

Econòmica: Tipus de despesa d'acord amb la classificació comptable

Descripció: Denominació de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Quantitat inicial prevista

Modificacions de crèdit: Variació sobre la previsió inicial

Crèdits totals consignats: Liquidació final

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Oct 11, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.