Entitats vinculades a l'Ajuntament. Despeses

Entitats_despeses_2016.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2017-06-21T11%3A47%3A48.416Z/entitats-despeses-2016.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb la classificació comptable

Econòmica: Tipus de despesa d'acord amb el concepte de despesa

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Crèdits inicials: Quantitat inicial prevista al pressupost aprovat per l’exercici

Modificacions de crèdit: Modificació crèdit inicialment aprovat

Crèdits totals consignats: Dotació pressupostària final després de les modificacions pressupostàries tramitades (crèdits inicials + / - modificacions de crèdit)

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Jun 21, 2017
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.