Entitats vinculades a l'Ajuntament. Despeses

Entitats_despeses_2013.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-03-03T09%3A54%3A42.153Z/entitats-vinculades-ajuntament-despeses-2013.csv

Contingut:

Entitat: Nom de l'entitat vinculada

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació comptable

Previsions inicials: Quantitat inicial prevista

Total modificacions: Variació sobre la previsió inicial

Previsions totals: Liquidació final

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Mar 03, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.