Contaminació acústica

Sorolls_per_façana2014.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-06-30T08%3A44%3A35.911Z/sorolls-per-facana2014.csv

Mapa de soroll incident en façanes per a les diferents franges horàries. Mesures realitzades al 2014.

Contingut:

Identificador: Codi únic identificador

Codiedif: Codi únic identificador de l'edifici

Id_façana: Codi únic identificador de la façana que està format pel codi carrer + codi d'edifici

Ldia: Soroll incident a la façana dels edificis, mesurat en dB(A), de les 7h a les 21h

Lnit: Soroll incident a la façana dels edificis, mesurat en dB(A), de les 23h a les 7h

Lvespre: Soroll incident a la façana dels edificis, mesurat en dB(A), de les 21h a les 23h

Lden: Índex de soroll associat a la molèstia global dels períodes dia-vespre-nit, mesurat en dBA

Coord_X: Valor coordenada X UTM ETRS89

Coord_Y: Valor coordenada Y UTM ETRS89

lon:Valor coordenada longitud WGS84

lat:Valor coordenada latitud WGS84

Informació addicional

Última actualització Jun 30, 2016
Creat Jun 30, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.