Contaminació acústica

Contaminació_acústica.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2013-10-15T09%3A53%3A18.224Z/contaminacio-acustica.csv

El mapa de sorolls de Girona recull els nivells de soroll ambiental produïts per diferents fonts de soroll en els diferents carrers de la ciutat, diferenciant els períodes de dia/vespre (de 7 a 23 hores) i el de nit (de 23 a 7 hores). Els mapes recullen el nivell sonor ambiental, mesurat en dB(A), obtingut mitjançant mesuraments in situ realitzats l’any 2005 i càlculs de models de predicció basats en la intensitat de circulació de vehicles. Població calculada a desembre de 2011.

Contingut:

  • Id: Codi identificador del tram
  • dBA_dia: Estimació de soroll incident a la façana dels habitatges mesurat en dB(A) (decibels A). Període diurn (de 7h a 23h)
  • dBA_nit: Estimació de soroll incident a la façana dels habitatges mesurat en dB(A) (decibels A). Període nocturn (de 23h a 7h)
  • Codi_Carrer: Codi de carrer (segons nomenclàtor municipal)
  • Nom_Carrer: Nom del carrer (segons nomenclàtor municipal)
  • Tipus_carrer: Tipus de via (segons nomenclàtor municipal)
  • Poblacio: Població resident en el tram segons el Padró Municipal d’Habitants 2011

Informació addicional

Última actualització Nov 14, 2017
Creat Oct 01, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.