Barris

Barris.zip

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2014-07-31T06%3A08%3A39.903Z/barris.zip

Cartografia format Shape d'ESRI corresponent als barris de Girona (poligon). Arxiu comprimit Zip.

Coordenades en ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

Contingut:

-BARRIS: Nom del barri

-NOM_COMPLE: Nom complert del barri

-AREA: superfície en m2

Informació addicional

Última actualització Nov 14, 2017
Creat Apr 16, 2014
Format ZIP
Llicència Condicions de reproducció.