La Biblioteca de la Universitat de Girona: fonts d’informació per fer el treball de recerca Ref.: 202

Sessió formativa impartida per tècnics documentalistes de la Biblioteca de la UdG on, partint d'un exemple pràctic, els estudiants aprendran a cercar i seleccionar informació i a citar-la correctament.

A qui s'adreça: Batxillerat i cicles formatius de grau superior
Nota: Per grups de 3r i 4r d’ESO us recomanem el recurs “Més enllà del Google i la Viquipèdia” que ofereixen les Biblioteques de Girona.
Calendari: Els divendres de febrer, març i abril en horari preferent entre 9:30 i 14:30h
Durada aproximada: 1hora i 30 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe (20-30)
Lloc: Segons l’itinerari de batxillerat, s’assigna una de les següents biblioteques de campus:
Biblioteca campus Montilivi: pels itineraris científic i tecnològic. Biblioteca campus Barri Vell: pels itineraris humanístic, social i artístic. Biblioteca campus Centre: alumnes interessats en la branca de ciències de la salut. Com arribar-hi: L7, L11 i L8
Preu: Gratuït
Objectius: Utilitzar els espais i serveis de la biblioteca útils pel seu nivell acadèmic.
Quan hagi de començar el treball, identificar correctament quina informació necessita.
Executar cerques al catàleg de la biblioteca.
Executar cerques i localitzar informació adequada a la xarxa.
Elaborar referències bibliogràfiques correctes.
Inscripcions: Amb un mínim de 30 dies sobre la data prevista cal omplir el formulari dins l'apartat "Vistan's" Formació i assessorament a alumnes de batxillerat i de cicles formatius
que trobareu a la web https://biblioteca.udg.edu/ca

O enviar un correu-e a:
biblioteca.montilivi@udg.edu
biblioteca.campuscentre@udg.edu
biblioteca.barrivell@udg.edu


Si envieu un correu electrònic és imprescindible fer-hi constar:
- Per quin/s itinerari/s de Batxillerat us interessa l’activitat
- Quin dia i hora (agrairem que ens proposeu més d’una data)
- Quants alumnes hi haurà a cada grup segons l’itinerari de BAT
- Si ja disposeu del títols dels TR, ens va molt bé que ens els pugueu facilitar, així podem personalitzar més la sessió.
Més informació: biblioteca.montilivi@udg.edu - biblioteca.campuscentre@udg.edu - biblioteca.barrivell@udg.edu - https://www.udg.edu/ca/viu/biblioteca
Organitza: Biblioteca de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
Tancar finestra