So i acústica Ref.: 130

 Aquesta activitat vol acostar, de manera vivencial i a través d'experiments, què és el so i quines són les seves característiques. Instruments musicals, aparells de mesura i tècniques informàtiques permetran als alumnes comprendre què és el so, com viatja i quines característiques té. El taller presenta un seguit d'experiments amb els quals introduirem conceptes com la longitud d'ona, els ultrasons, el volum, la freqüència, el timbre o la ressonància.

Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

A qui s'adreça: Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Calendari: De l'11 al 15 de novembre, a les 9.30 h i a les 11.15 h
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Lloc: CaixaForum Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
Preu: 30 €/ grup
Objectius: Oferir un recurs que faciliti el procés d’ensenyament-aprenentatge de temes curriculars relacionats amb els coneixement del medi, la física, la química i la tecnologia en general.
Aplicar el mètode científic des d’una perspectiva lúdica, i alhora profitosa. Aquest objectiu esdevé el comú denominador de tots aquests tallers.
Fomentar el procés deductiu de l’alumnat (l’elaboració d’hipòtesi), tot i despertant-los-hi dubtes i preguntes.
Convertir l'alumnat en protagonistes dels tallers, ja que seran ells i elles qui portaran a terme les manipulacions oportunes i les observacions necessàries.
Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
Més informació: www.educaixa.com
Organitza: La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona
Tancar finestra