Què en saps del VIH/SIDA Ref.: 280

És el mateix el VIH que la sida? Quanta gent està infectada pel VIH i quanta gent se n'infecta de nou cada dia? Creus que t'exposes a algun risc davant d'aquest virus? El voldries quantificar? Quin és el teu grau de tolerància envers les persones infectades pel VIH? Un investigador d'IrsiCaixa ens donarà l'estat actual sobre la malaltia i la seva recerca i convidarà els alumnes a respondre aquestes preguntes, a autoavaluar-se amb un format molt dinàmic i a participar en un debat utilitzant eines multimèdia del web IrsiCaixa Divulgació. Al final de la sessió, hi intervé una altra persona que aporta una perspectiva molt diferent sobre el VIH/sida. De ben segur que les seves paraules impactaran els alumnes. Per a la realització de l’activitat es disposarà de divers material complementàri: dossier per al professorat, arxius MP3 baixables.

Amb aquesta activitat els vol treballar el foment de valors ètics i socials com el treball en equip, l’autoestima, l’autonomia, la responsabilitat, l’empatia, la convivència, etc. Els nostres recursos potenciïn el creixement socioemocional i en valors.

A qui s'adreça: 2n cicle d'educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria
Calendari: Dijous 14 de novembre, a les 10 h
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.
Lloc: CaixaForum Girona. Carrer Ciutadans, 19 17004 Girona. Com arribar-hi: L1, L6, L7 i L11
Preu: 30 €/grup
Objectius: Actualitzar es assistents en el coneixement que tenim de la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).
Presentar els recursos multimèdia adreçats a alumnes d’entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat que IrsiCaixa ha desenvolupat, que es poden consultar a www.irsicaixa.es/divulgacio i a www.xplorehealth.eu i que contenen continguts lligats a diferents àrees del currículum.
Donar a conèixer les activitats presencials que s’ofereixen per a estudiants des del Programa de Divulgació i Prevenció de la Sida que impulsen conjuntament l’Obra Social “la Caixa” i IrsiCaixa.
Participar en aquest taller d’investigació, en el que es reprodueix part de la recerca que es du a terme als laboratoris de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, per tal d’analitzar substàncies candidates a formar part d’una vacuna contra la sida.
Dur a terme una electroforesis per analitzar mostres reals d’un candidat a vacuna de la sida descobert des d’IrsiCaixa.
Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim d'una setmana d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat al 972 20 98 36
Més informació: www.educaixa.com
Organitza: La Caixa. Col·labora Ajuntament de Girona
Tancar finestra