Hort a l'escola Ref.: 148

Activitat d’assessorament per fer un hort a l’escola. Un educador o educadora realitzarà un recolzament puntual als grups que treballin l’hort. Les sessions d'assessorament es repartiran durant el curs per preparar l'hort, plantar, sembrar, fer seguiment, collir... Es recomana participar al Mercat dels productes de l'hort. Per aquesta activitat es disposa de de jocs en prèstec per complementar l'activitat a l'hort (Memhort, joc de memòria de les plantes relacionades amb l'hort; Dòmino, joc tradicional del dòmino per conèixer les eines de l'hort, joc per treballar les plantes aromàtiques i medicinals, joc per treballar la fauna associada a l'hort).

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de respecte a la natura, socialització i treball en equip.

A qui s'adreça: Educació infantil, educació primària i 1r cicle d'educació secundària obligatòria dels centres educatius de la ciutat
Calendari: Durant el curs escolar
Durada aproximada: 1 hora cada sessió. Cada centre pot disposar de 4 hores d'assessorament gratuïtes
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe

Condicions: Hi ha un límit de centres per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s'establiran uns criteris de prioritat en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds
Lloc: L'hort del centre educatiu
Preu: Gratuït
Objectius: Donar suport als centres educatius de Girona per tirar endavant el seu projecte d’hort, ja siguin horts urbans o horts tradicionals.
Crear un espai d’experimentació per a l’alumnat.
Aprendre quines són les feines de treball de l’hort i saber organitzar-les i planificar-les.
Responsabilitzar-se de la cura i manteniment de l’hort.
Observar, experimentar i conèixer el procés de creixement de les plantes de l’hort.
Conèixer les tècniques i el funcionament de l’hort ecològic.
Inscripcions: Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat
Més informació: La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Organitza: Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius
Tancar finestra