XL Jocs florals i literaris escolars Ref.: 204

Un any més es convoquen els Jocs Florals i Literaris escolars de la ciutat. Són convidats a participar-hi tots els centres educatius de primària i secundària. En aquests Jocs Florals i Literaris, s’hi pot concursar amb treballs de prosa i poesia resultants d’una selecció feta pel centre en uns Jocs Florals o certàmens literaris previs. Un cop tramesos els originals, un jurat valorarà les composicions i tindrà la facultat d’atorgar diversos premis, l’acte de lliurament dels quals, en forma de festa, tindrà lloc a finals del mes de maig.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, participació i concentració.

A qui s'adreça: Educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria dels centres educatius de la ciutat.
Calendari: Termini máxim d'entrega de les composicions: abril, es concretarà data a les bases. Celebració Jocs Florals maig, data a concretar
Durada aproximada:Les festes finals duren al voltant de dues hores
Nombre d'alumnes per grup: En principi participa tota l'aula, però després passen només els treballs seleccionats.
Lloc: Als centres educatius. Les festes finals en equipaments de la ciutat
Preu: Gratuït.
Objectius: Fomentar la lectura i l'expressió escrita dels nois i noies dels centres educatius de la ciutat.
Incentivar la celebració de certàmens literaris al propi centre que serveixin de preludi de l'activitat a nivell de ciutat.
Promoure el gust per la lectura i l'escriptura com a una activitat plaent i de lleure, i no tant com una competició entre centres.
Inscripcions: Inscripcions segons el termini que estableixin les bases
Més informació: La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866, caseta@ajgirona.cat - www.girona.cat/caseta
Organitza: Ajuntament de Girona - La Caseta-Serveis Educatius
Tancar finestra