Girobòtica Ref.: 131

Girobòtica és un projecte adreçat a alumnes de primària de les escoles de les comarques gironines que té per objectiu incentivar l’aprenentatge a partir de la resolució d’un repte. Girobòtica fomenta el treball en equip, la innovació, la creativitat i l’emprenedoria entre els nens i nens de 6 a 12 anys, així com la curiositat i l’interès per la ciència i la tecnologia. Es basa en  un model d’innovació pedagògica i metodològica anomenat STEAM (Science, Technology, Art & Engineering) que vol donar als nens i nenes l’oportunitat d’identificar problemes reals per trobar solucions creatives i personals  i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Cada curs es llença un repte proper als infants perquè, en equip, trobin i desenvolupin una resposta creativa i original integrant i relacionant àmbits i àrees de coneixement ben diverses. Girobòtica implica pensar, imaginar, crear, investigar, resoldre problemes, comunicar ... gaudint del procés d’aprenentatge. Cada equip participant haurà de materialitzar la seva idea creant un prototip o maqueta i recollir tot el procés de treball per poder-lo donar a conèixer. Girobòtica també forma als mestres en metodologies actives i els acompanya en tot el procés. Podeu consultar al web Formació i orientacions metodològiques.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de cooperació, innovació i gust per aprendre.

A qui s'adreça: Educació primària dels centres educatius de Girona ciutat i província
Calendari: 1r i 2n trimestre del curs
Durada aproximada: El procés de treball a l’escola és d’unes 5 setmanes aproximadament
Nombre d'alumnes per grup: S’adreça a tot el grup classe organitzats en equips de 4 membres
Lloc: A la pròpia escola i Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (jornada)
Preu: Gratuït
Objectius: Que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge i que siguin capaços de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres a partir de contextos reals.
Inscripcions: Inscripcions fins el 30 de novembre a: web Girobótica
Més informació: web Girobótica
Organitza: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona. Col·labora Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Consell Social de la UdG, Escola Politècnica Superior de la UdG, Patronat de la Politècnica de la UdG
Tancar finestra