Visites a serveis ciutadans: la depuradora d'aigües residuals Ref.: 1004

És una visita guiada a la planta depuradora per mostrar quin recorregut fa l'aigua que utilitzem a les nostres cases i quin tractament es fa d'aquesta aigua abans de tornar-la al riu.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors d'estalvi, esperit crític i responsabilitat amb el medi.

A qui s'adreça: Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i adults
Calendari: Durant tot l'any, de dimarts a dijous, al matí
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts.
Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat,en el cas que no es puguin atendre totes les demandes s'establiran uns criteris de priorització.
Lloc: Depuradora d'aigües residuals. Paratge de Campdorà s/n
Preu: Gratuït per als grups de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Bescanó, Vilablareix, Fornells, Aiguaviva i Palol de Rebardit. 71,5€ per als grups de fora Girona

Ingrés al cc de l'Ajuntament de Girona núm. 2100 0002 58 0201704535 una setmana abans de l'activitat.
Objectius: Conèixer com es realitza la depuraació de les aigües residuals.
Entendre la importància de la planta depuradora.
Prendre actituds conscients i responsables de cara a l'estalvi d'aigua.
Prendre actituds conscients i responsables de cara a l'ús que en fem de l'aigua.
Inscripcions: Cal trucar a la Caseta-Serveis Educatius per reservar dia i hora, amb un mínim de 15 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat.
Més informació: La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866
Organitza: Ajuntament de Girona, La Caseta-Serveis Educatius, en col·laboració amb TRARGISA
Tancar finestra