Estació meteorològica Ref.: 1323

En aquest taller farem de meteoròlegs afeccionats i estudiarem els fenòmens que es produeixen a la nostra superfície terrestre, deguts a l’existència d’una atmosfera i d’aigua. La meteorologia és una ciència que estudia l’atmosfera i els fenòmens que s’hi produeixen. Neix a partir que l’home comença a basar-se en observacions detallades i en la utilització d’instruments, com el pluviòmetre, l’anemòmetre, el penell i el baròmetre. Aquests són els instruments que construirem en aquesta activitat. (Hi ha dos educadors).

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de l'amistat, sensibilitat, tenir cura del medi. 

A qui s'adreça: Educació secundària obligatòria
Calendari: De setembre a març
Durada aproximada: 90 minuts
Nombre d'alumnes per grup: grup/classe
Lloc: A l'aula i a la seu de la Fundació Esplai Girona
Preu: 75 €/grup
Objectius: Aprendre a construir aparells de mesura del clima.
Saber interpretar la informació treballar en grup.
Inscripcions: Inscripció al llarg del curs, 20 dies abans de la data prevista per a l'activitat al tel. 972 249 325
Més informació: Fundació Esplai Girona
Organitza: Fundació Esplai Girona. Col·labora Ajuntament de Girona
Tancar finestra