Experimentem amb motors Ref.: 234

Taller per fer una serie de experiments amb motors DC, piles botó, bateries de 9V, etc, per comprovar quins materials son conductors, aïllants i semiconductors. Com flueix l'energia i es transforma en moviment. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure el pensament científic i crític, treballar en equip, aprendre a descobrir i a tenir iniciativa  i aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

A qui s'adreça: 4t, 5è i 6è curs d'educació primària i primer cicle d'educació secundària obligatòria
Calendari: Durant el curs escolar
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: 3 €/alumne. Material inclós excepte piles i bateries a càrrec del centre escolar.
Objectius: Reconèixer les propietats elèctriques de diferents materials.
Aprendre cóm reaccionen els conductors, semiconductors i aïllants amb l'energia.
Aprendre a fer prediccions i extreure conclusions.
Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
Més informació: Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
Organitza: Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona
Tancar finestra