Scratch i Makey Makey Ref.: 232

Taller per fer animacions i videojocs interactius amb scratch i makey makey. Es disposa de guió de l'activitat i fitxes de treball.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de promoure l'aprenentatge cooperatiu i significatiu, aprendre a descobrir i a tenir iniciativa identificar i aplicar tècniques per la resolució de problemes.

A qui s'adreça: 2n curs d'educació primària i cicles mitjà i superior d'educació primària
Calendari: Durant tot l'any
Durada aproximada: 1 hora
Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe
Lloc: A l'aula
Preu: 3 €/alumne
Objectius: Conèixer per què Scratch facilita la comprensió del procés deprogramació.
Interaccionar amb el món físic des d'un programa Scratch i Makey Makey.
Conèixer els elements principals de l'entorn de programació Scratch.
Desenvolupar i dinamitzar el potencial creatiu.
Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim d'un mes d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat, a merlpzbrv@gmail.com o bé al tel. 666 392 729
Més informació: Associació Ingenium Creatiu - Tel. 666 392 729. ingeniumcreatiu.com/contacte
Organitza: Associació Ingenium Creatiu amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona
Tancar finestra