Ajuntament de Girona
Les Calaixeres

El nom de La Calaixera, aquest espai que esteu visitant, vol recordar les cèlebres calaixeres de fusta que utilitzaven els més reconeguts estudiosos de la nostra llengua, per tenir-hi ordenades alfabèticament els centenars de milers de fitxes amb les paraules que anaven cercant, per a l'elaboració de treballs tan importants com són el Diccionari Català-Valencià-Balear, en el cas d'Antoni M. Alcover, o el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, en el cas de Joan Coromines.

Ara que les noves tecnologies ens faciliten molt la feina, cal que valorem i ens imaginem com es treballava cent anys enrere. En els enllaços següents hi trobareu detalls com la quantitat de calaixos i de fitxes que contenen aquestes calaixeres, que actualment es conserven en museus, i també podreu conèixer algunes anècdotes, com el viatge d'anada, i posteriorment de tornada, de la calaixera d'Antoni M. Alcover, entre Mallorca i Barcelona.Tornar