Sistema d'Inscripcions del Servei Municipal d'Ocupació


  Inscripció
      
Places lliures a l'activitat: 0

DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon mòbil
E-mail
Nivell estudis
Inscrit a l'atur ?
Activitat: CP OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Curs subvencionat adreçat prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur.


Objectius:
Aprendre a distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerida en les tasques administratives i de gestió, internes i externes. Conèixer els tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics/ques superiors, d'acord amb el procediment establert.

Edat 
16 a 65 anys

Situació laboral
Inscripció a l'atur

Continguts:

- TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES BÀSIQUES D'OFICINA
- OPERACIONS BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ
- REPRODUCCIÓ I ARXIU
- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
- MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

Possibilitat de fer estada de pràctiques a l'estranger.


Dates: 14/11/2019 a 08/04/2020
Horari: De dilluns a divendres,
de 09:30 a 14:30


Comentaris

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 010 009), per correu electrònic (smo@ajgirona.cat) o per correu postal (Servei Municipal d'Ocupació, c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 baixos, 17005, Girona).

NO AUTORITZO LA UTILITZACIÓ DE DADES PER A DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
NO AUTORITZO A QUE S'USIN FOTOGRÀFIES DE LES ACTVITATS ON APAREGUI PER A FER DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS