Sistema d'Inscripcions del Servei Municipal d'Ocupació


  Inscripció
      
Places lliures a l'activitat: 278

DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon mòbil
E-mail
Nivell estudis
Inscrit a l'atur ?
Activitat: GIRONA ACTUA

El Programa de Mesures Ocupacionals Girona Actua, esta subvencionat per l'Ajuntament de Girona, té com a finalitat facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d'atur, la millora de l'ocupabilitat i el foment de la contractació en emreses a través d'incentius econòmics.

Girona Actua té per objectiu la millora de l'ocupabilitat, mitjançant:

- Mesures d'orientació (orientacions grupals i tutories individuals)

- Accions de formació professionalitzadora

- Derivació a recursos formatius i de millora de l'ocupabilitat, i/o PAO's de l'SMO

- Ofertes de treball

- Acompanyament a la inserció

El programa està destinat a persones que resideixin i estiguin empadronades a Girona, i tinguin motivació envers la formació i el treball.


Dates: 01/01/2019 a 30/11/2019
Horari: De dilluns a divendres,
de 08:00 a 15:00


Comentaris

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 010 009), per correu electrònic (smo@ajgirona.cat) o per correu postal (Servei Municipal d'Ocupació, c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 baixos, 17005, Girona).

NO AUTORITZO LA UTILITZACIÓ DE DADES PER A DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
NO AUTORITZO A QUE S'USIN FOTOGRÀFIES DE LES ACTVITATS ON APAREGUI PER A FER DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS