Sistema d'Inscripcions del Servei Municipal d'Ocupació


  Inscripció
      
Places lliures a l'activitat: 98

DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon mòbil
E-mail
Nivell estudis
Inscrit a l'atur ?
Activitat: Treball als Barris: Programa de suport a la recerca de feina per als residents majors de 30 anys als barris amb CP 17005 i 17006

Es realitzaran sessions formatives orientades al procés de recerca de feina: autoconeixement i objectiu professional, procés de recerca de feina, l'entrevista de feina i el procés de selecció, drets i deures dels treballadors, nòmines i contractes, mercat de treball i aplicacions mòbils en la recerca de feina. 

Paral·lelament es portaran a terme altres accions formatives de qualificació professional: Dependent/a de fleca (cafeteria i orador) i operari/ària neteja polivalent. 

A nivell individual, i complementant les accions formatives, es realitzarà un diagnòstic de l'ocupabilitat de cada participant a l'inici del programa, amb l'objectiu d'establir un itinerari personalitzat d'inserció i sessions de tutories individuals. 

"Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris"


Dates: 31/12/2018 a 31/12/2019
Horari: Dimarts, Dijous,
de 09:00 a 14:00
Preu:Activitat gratuïta


Comentaris

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 010 009), per correu electrònic (smo@ajgirona.cat) o per correu postal (Servei Municipal d'Ocupació, c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 baixos, 17005, Girona).

NO AUTORITZO LA UTILITZACIÓ DE DADES PER A DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
NO AUTORITZO A QUE S'USIN FOTOGRÀFIES DE LES ACTVITATS ON APAREGUI PER A FER DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS