Sistema d'Inscripcions del Servei Municipal d'Ocupació


  Inscripció
      
Places lliures a l'activitat: 10

DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon mòbil
E-mail
Nivell estudis
Inscrit a l'atur ?
Activitat: Orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

CONTRACTE PROGRAMA, Fitxa 40.1: orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

L’objectiu genèric del Programa és facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur perceptores de la RGC, la millora de l’ocupabilitat i el foment de la contractació en empreses.

 

 

Específicament es pretén:

 • Incorporar en el mercat laboral a aquelles persones que n’han quedat excloses o no han tingut oportunitat d’iniciar la seva trajectòria professional, mitjançant itineraris d’inserció individualitzats.
 • Dissenyar itineraris personalitzats dirigits a la millora de les competències bàsiques, tècniques i transversals, adaptats al perfil laboral, interessos i necessitats de les persones i del mercat de treball actual.

 

Els mòduls que es duran a terme són els següents:

 

 • Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció
 • Competències clau (bàsiques, transversals i tècniques)
 • Recerca de feina:
 1. Alta al Talent Clue i altres borses de treball o empreses de treball temporal
 2. Test d’interessos professionals / Avaluació de competències

 3. Dinàmiques de selecció en grup

 4. L’objectiu professional i la seva definició

 5. El currículum

 6. La carta de presentació

 7. L’entrevista

 8. El mercat laboral

 9. L’autoocupació (emprenedoria, cooperativisme, associacionisme, etc.)

 10. Màrqueting personal

 11. Identitat Digital Professional

 12. Xarxes socials: Facebook, Twitter, LinkedIn

 • Formació

             1.   Alfabetització informàtica.

 

2.   Grups de català bàsic per contextos laborals per a qui

 

3.     Formació en competències transversals: es faran sessions sobre habilitats comunicatives, incidint d’una banda, en aquells aspectes i barreres personals que dificulten la comunicació i en les situacions interactives difícils de resoldre, i de l’altra, en aquelles altres que són facilitadores i que permeten l’escolta activa, fomentant l’assertivat i l’actitud empàtica.

 

4.     Es realitzaran processos d’entrenament de les habilitats emocionals, estimulant l’autocontrol i l’autoconeixement, per tal d’aprendre a canalitzar l’energia en una direcció específica i per un fi determinat.


Dates: 21/03/2019 a 31/12/2019
Horari: De dilluns a dijous,
de 09:00 a 15:00
Preu:Hores concertades i formacions grupals dins aquesta franja horària. Gratuït.


Comentaris

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 010 009), per correu electrònic (smo@ajgirona.cat) o per correu postal (Servei Municipal d'Ocupació, c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 baixos, 17005, Girona).

NO AUTORITZO LA UTILITZACIÓ DE DADES PER A DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
NO AUTORITZO A QUE S'USIN FOTOGRÀFIES DE LES ACTVITATS ON APAREGUI PER A FER DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS