Sistema d'Inscripcions del Servei Municipal d'Ocupació


  Inscripció
      
Places lliures a l'activitat: 79

DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon mòbil
E-mail
Nivell estudis
Inscrit a l'atur ?
Activitat: UBICAT Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social

Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.   

Aquest és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Poden ser destinatàries les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

És requisit imprescindible estar inscrit/a a la oficina de treball com a demandant d’Ocupació.

 Les actuacions que es realitzaran seran les següents:

  1. Actuacions d’Orientació sociolaboral individual i grupal
  2. Coneixement de l’entorn productiu  i laboral:  visita a empreses, networking, assistència a fires,  estades a empreses (pràctiques no laborals), etc. 

UBICAT

Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost”. 


Dates: 14/12/2018 a 31/12/2019
Horari: De dilluns a divendres,
de 08:00 a 15:00


Comentaris

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS MUNICIPALS únicament per a la gestió d'aquesta inscripció. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 010 009), per correu electrònic (smo@ajgirona.cat) o per correu postal (Servei Municipal d'Ocupació, c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 baixos, 17005, Girona).

NO AUTORITZO LA UTILITZACIÓ DE DADES PER A DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
NO AUTORITZO A QUE S'USIN FOTOGRÀFIES DE LES ACTVITATS ON APAREGUI PER A FER DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS