Actualitat

Foto: Pexels

La bretxa digital, els problemes per pagar el lloguer i el fracàs acadèmic, entre els principals riscos d’exclusió social l’any 2020

divendres 16 de juliol de 2021 | Societat

La Fundació SER.GI apunta que la pandèmia ha agreujat les desigualtats i n’ha creat de noves

La Fundació SER.GI va atendre un total de 8.632 persones en darrer any 2020, marcat especialment per la pandèmia de la Covid-19. D’aquestes, més de la meitat van ser per temes relacionats amb l’habitatge, per dificultat per fer front al lloguer, al pagament de subministraments o per atendre persones que estan allotjades en habitatges de mediació o inclusió. Lluís Puigdemont, director de la Fundació SER.GI, explica que la “morositat” no és un problema nou, però que la pandèmia l’ha empitjorat.

Una de les desigualtats socials que la Covid ha accelerat ha estat la bretxa digital. Amb el confinament i les restriccions imposades per frenar l’expansió del virus, tant l’escolarització com la majoria de tràmits administratius han passat a fer-se de forma digital, perjudicant així a les persones sense ordinadors, sense connexió a internet, amb barreres idiomàtiques o sense coneixements digitals. Ho explica Lluís Puigdemont.

Aquesta bretxa digital ha tingut també un impacte en el col·lectiu més jove, que és el que més està patint les conseqüències de la pandèmia. Els principals desencadenants són el fracàs educatiu i les conseqüències de no tenir expectatives de futur. Lluís Puigdemont apunta que des de la Fundació SER.GI s’ha prestat servei a uns 1.538 infants, adolescents, joves i famílies durant l’any 2020 en matèria educativa.

La Fundació també apunta que la crisi sanitària ha suposat un greu impacte en la població migrada, que arriba al 57% de l’índex de pobresa, davant el 22,9% de la mitjana total de la població. Alhora, també s’han incrementat els acompanyaments a dones víctimes de violència masclista.

Tall de veu _ Lluís Puigdemont _ Lloguer

Tall de veu _ Lluís Puigdemont _ joves

Tall de veu _ Lluís Puigdemont _ Bretxa digital

Tots els podcasts Escoltar ara