Actualitat

Foto: Ajuntament de Girona

14 joves gironins s’incorporen al mercat laboral després de cursar el Pla de Transició al Treball 2020-21

dimecres 14 de juliol de 2021 | Educació

Destaca l’especialitat d’auxiliar de construcció, en la qual gairebé el 54% dels joves han aconseguit feina

El Pla de Transició al Treball és una modalitat del Programa de Formació i Inserció que l'Ajuntament de Girona organitza des del curs 1993-94 amb col·laboració amb el Departament d'Educació per als nois i noies de la ciutat que no assoleixen el graduat d'ESO. Aquest any, ha culminat amb la incorporació de 14 joves gironins al mercat laboral i un 88% de l'alumnat reincorporant-se al sistema educatiu, majoritàriament a cicles formatius de grau mig, però també al Centre de Formació d'Adults per obtenir el Graduat d’ESO, o bé a formacions ocupacionals.

Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, exposa que a banda de formar als joves per entrar al món laboral i vetllar per la seva reincorporació al sistema educatiu, aquest Pla també beneficia les empreses amb la formació especialitzada dels joves.

Aquest curs 2020 - 2021 han participat al Pla un total de 48 joves, dels quals un 81% ha finalitzat el curs i, d'aquests, un 85% l'ha aprovat. La majoria ha realitzat pràctiques en empreses i un 30% ha trobat feina un cop acabada la formació. Entre els resultats, destaca l'especialitat d'auxiliar de construcció, que enguany dels 14 joves que han finalitzat la primera edició del curs, 7 han aconseguit un lloc de feina.

A grans trets, la valoració d’aquesta edició ha estat molt positiva, tot i les limitacions generades per la pandèmia de la Covid. Glòria Plana afegeix que ja compten amb 176 preinscripcions pel curs vinent 2021-22 i que s’incorporarà una nova especialitat d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

De setembre a juny el Pla ha ofert un total de 1.000 hores de formació, que inclou tant formació general com formació professional. Enguany, s’han ofert 3 especialitats concretes: la d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; la d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració, i la d'auxiliar de construcció.

Tall de veu _ Glòria Plana _ objectius

Tall de veu _ Glòria Plana _ curs vinent

Tots els podcasts Escoltar ara