Actualitat

Foto: ias

UGT a comarques gironines reclama un nou centre d'atenció primària a Girona

dilluns 7 de juny de 2021 | Salut

El sindicat al·lega que fa anys que la ciutat supera els 100.000 empadronats i que els CAPS estan saturats, especialment el de Can Gibert del Pla i Montilivi-Vilaroja.

La ciutat de Girona té empadronades 102.684 persones segons dades de l’Ajuntaments referents a l’any 2021. El sindicat UGT a comarques gironines denuncia que els recursos a Girona pel que fa a l’Atenció Primària són insuficients i que es produeix una sobresaturació dels centres, especialment de l'ABS Girona 2 (Can Gibert del Pla) i l'ABS Girona 3 (Montilivi-Vilaroja), en els quals hi ha més població assignada. Per aquest motiu, per descongestionar el sistema actual, reclamen l’obertura d’un nou centre d'atenció primària a Girona, el que seria l'"ABS Girona 5".

Sílvia Quevedo, secretària de Salut Laboral i Relacions Institucionals d’UGT a comarques gironines, afegeix que la situació actual de l’Atenció Primària és crítica i que encara ha empitjorat més amb la pandèmia de la Covid-19.

L’any passat es va aprovar el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària, que té com a objectius potenciar l'Atenció Primària com a referent, donant una resposta més ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania a través de l'assignació de recursos econòmics, humans i tecnològics. En aquesta línia, Sílvia Quevedo insta a les institucions públiques a adoptar mesures per millorar la situació a Girona de manera urgent.

Entre els punts que inclou el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària destaca la incorporació d’eines tecnològiques, l’habilitació de nous espais, la millora dels processos de treball i enfortir el rol de metges i infermers, així com incorporar nous col·lectius, com nutricionistes, psicòlegs o treballadors socials, i també aquells nous rols derivats de la pandèmia de la Covid.

Tall de veu _ Sílvia Quevedo _ nou CAP

Tall de veu _ Sílvia Quevedo _ Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària

Tots els podcasts Escoltar ara