Actualitat

Foto: @girona_cat

L’Ajuntament de Girona impulsa el projecte de capacitació digital INTRO per lluitar contra l’escletxa digital

dimecres 2 de juny de 2021 | Ciència i tecnologia

El programa inclou tres cursos formatius i preveu preparar en l’ús de les noves tecnologies 145 persones.

L’Ajuntament de Girona ha impulsat el projecte de capacitació digital INTRO per lluitar contra l’escletxa digital. El programa inclou tres cursos formatius diferents per al període de juny a desembre i preveu preparar 145 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Glòria Plana és la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona.

El curs d’Alfabetització digital (informàtica i Internet) inclou 25 hores i en total es desenvoluparan 7 edicions del juny al desembre. Les sessions tractaran sobre diferents continguts: introducció als dispositius digitals, contingut digital (visualització, emmagatzematge i recuperació d’informació), programes i aplicacions informàtiques bàsiques, navegació per Internet i aplicacions bàsiques (correu electrònic, fòrum de debat i videoconferències).

Del curs Competències digitals bàsiques es faran dues edicions de 60 hores cadascuna. Inclourà el següent contingut: ús bàsic del sistema operatiu, navegació per Internet, recerca i emmagatzematge d’informació, comunicació digital (correu electrònic i videoconferències), identitat digital, eines informàtiques bàsiques (processador de textos i presentacions) i seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions).

Finalment, a Competències digitals avançades es tractaran temes com l’ús i la configuració del sistema operatiu, el tractament de la informació digital (tècniques avançades de recerca, curació de continguts i emmagatzematge al núvol), la comunicació digital (xarxes socials), la identitat digital, les eines informàtiques avançades (fulls de càlcul, bases de dades i retoc d’imatges) i la seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions). El curs serà de 60 hores i es realitzaran dues edicions.

El projecte compta amb un pressupost aproximat de 28.000 euros. Són declaracions de Glòria Plana.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar a través de la pàgina web del Servei Municipal d’Ocupació. Les classes començaran el dimecres 16 de juny.

Tall de veu_Glòria Plana_pressupost

Tall de veu_Glòria Plana_cursos

Tots els podcasts Escoltar ara