Actualitat

Foto: ICD

Les dones esportistes d’alt nivell superen per primera vegada a Catalunya en un 2% als homes

dijous 8 d'abril de 2021 | Esports

Així ho apunta un estudi de l’Institut Català de les Dones i l’INEFC que evidencia, però, que l’esport federat i de competició aglutina més homes que dones

L’Institut Català de les Dones (ICD) i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) han publicat el dossier ‘Dones en l’esport’, un recull estadístic que analitza amb perspectiva de gènere les darreres dades del sector.

Per primera vegada, l’anàlisi apunta que les dones esportistes d’alt nivell superen en un 2% als homes. Una xifra que contrasta, però, amb el fet que les Juntes Directives de les Federacions Esportives continuen tenint més homes al capdavant, tot i que ha millorat en els darrers 20 anys. En concret, la proporció de dones en les juntes directives ha augmentat un 12% en 20 anys, passant del quasi 9% l’any 2000 al 20,7% a 2020. L’any 2020 les juntes directives dels consells esportius de Catalunya estaven en un 27% composades per dones lluny encara de la paritat. Fina Surina és la coordinadora de l’Institut Català de les Dones a Girona.

Més enllà de la segregació per tipologies esportives d’acord als estereotips de gènere, l’estudi posa també de manifest que les dones participen més en esports no competitius que en esports competitius i que l’esport federat aglutina més homes que dones. Són declaracions de Fina Surina.

A nivell educatiu, tant a batxillerat i a la universitat com els alumnes graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o matriculats a màsters de l’àmbit de l’Activitat Física i de l’Esport es veu una tendència a l’alça pel que fa a la presència de dones, però el nombre d’homes segueix sent quasi el triple que les dones. A Girona, en concret, a batxillerat més de la meitat dels alumnes que fan educació física són dones, però de metges i metgesses especialitzats en Medicina de l’Educació Física i l’Esport, només un terç són dones.

El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022 adverteix les dones no competeixen en termes d’igualtat en les disciplines esportives respecte als homes. Apunta, entre d’altres, al poc ressò que se’n fa en els mitjans de comunicació i el fet que es considerin de menys nivell els equips o lligues femenines.

Tall de veu _ Fina Surina _ dones esportistes d'alt nivell

Tall de veu _ Fina Surina _ dades Girona

Tall de veu _ Fina Surina _ esport competició i federat

Tots els podcasts Escoltar ara