Actualitat

Foto: ias.cat

La Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina, acreditada com a Unitat d’Excel·lència per la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària

dijous 8 d'abril de 2021 | Salut

La Unitat tracta una mitjana de 130 pacients amb càncer de mama cada any.

La Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària ha acreditat la Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina de Salt com a Unitat d’Excel·lència en el diagnòstic i tractament de les dones amb patologia mamària. La SESPM ha valorat la cartera de serveis específica de la Unitat, els serveis de suport a les pacients i les seves famílies, el fet de disposar de gestors de casos que controlen els temps d’actuació de cada pacient i els plans de formació continuada que se segueixen.

El Doctor Pedro Suárez-Pumariega, ginecòleg de l’Hospital Santa Caterina i coordinador de la Unitat, exposa que aquesta acreditació evidencia que la feina s’està fent bé.

El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones. S’estima que 1 de cada 8 dones podran desenvolupar un càncer de mama al llarg de la vida i representa el 30% de tots els tumors que es donen entre aquest col·lectiu. Així i tot, la mortalitat per aquest cada vegada és menor a causa del diagnòstic precoç de la malaltia, els avenços de les eines diagnòstiques i terapèutiques i el tractament multidisciplinari i específic de cada pacient. Ho explica el Doctor Pedro Suárez-Pumariega

La Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina atén la població de referència del Gironès i Selva interior. Pedro Suárez-Pumariega afegeix que tracta una mitjana de 150 casos de patologia mamària a l’any, el 86% dels quals (el que equival a uns 130 casos) resulta en un càncer de mama.

Del total de les pacients amb càncer de mama tractades l’any passat a Girona, 100 han estat operades, i d’aquestes, un 84% ha rebut un tractament quirúrgic conservador, mentre que al 16% se’ls ha practicat una mastectomia, amb reconstrucció immediata en la majoria dels casos.

Tall de veu _ Pedro Suárez-Pumariega_reconeixement SESPM

Tall de veu _ Pedro Suárez-Pumariega _ incidència i supervivència

Tall de veu _ Pedro Suárez-Pumariega _ 130 càncers a Girona

Tots els podcasts Escoltar ara