Actualitat

Foto: @EBlascoMartin

Avui es celebra el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Actualment, les dones reben un sou d'un 22,2% menys que els homes

dilluns 22 de febrer de 2021 | Societat

Des de CCOO Girona denuncien que es congeli el salari mínim interprofessional i reclamen que s’incrementi la puja que hi havia acordada.

A Catalunya, les dones reben un 22,2% menys que els homes: això és el que publica un estudi de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, del Departament de Treball, Relacions Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, publicat al portal Via Empresa. Segons l’estudi, titulat La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, tot i que entre el 2014 i el 2018 es va produir una disminució de la desigualtat salarial, el 2018 es va registrar una diferència del 22,2%. De fet, les dones cobren un salari mitjà anual de 6.500 euros menys que els homes.

Segons l’estudi, els sectors on hi ha més desigualtat salarial entre homes i dones són els de restaurants, serveis sanitaris i personals i de venda: la diferència és del 33,7%. Belén López és la secretària general de CCOO de les comarques gironines.

L’anàlisi també posa de manifest que la diferència salarial entre homes i dones és més gran en l’àmbit privat. Quan hi ha control públic, la diferència és del 10,8%; al sector privat, però, la bretxa salarial és del 26,2%. Són declaracions de Belén López.

Pel que fa als tipus de contracte, la bretxa salarial entre homes i dones és superior quan el contracte és indefinit. Així, en aquesta forma de contracte, les dones reben un 24,3% menys que els homes. Quan el contracte és temporal, la diferència és del 7,6%. Des de CCOO Girona denuncien que es congeli el salari mínim interprofessional i reclamen que s’incrementi la puja que hi havia acordada.

Des de la conselleria de Treball els casos de discriminació salarial per sexes estan penalitzats amb sancions mínimes de 6.000 euros.

Tall de veu_Belén López_Reclamen

Tall de veu_Belén López_Sanitari

Tall de veu_Belén López_Sectors

Tots els podcasts Escoltar ara