Actualitat

Foto: Universitat de Girona

Un projecte de recerca coordinat per la Universitat de Girona permet crear un nou dispositiu electrònic que aprofitarà l'energia sobrant dels panells fotovoltaics que alimenten les llars

divendres 19 de febrer de 2021 | Ciència i tecnologia

El projecte internacional RESOLVD neix per facilitar la instal·lació d’energia renovable i optimitzar l’eficiència de la xarxa elèctrica.

Un projecte de recerca coordinat per la Universitat de Girona (UdG) ha permès crear un nou dispositiu electrònic que aprofitarà l’energia sobrant dels panells fotovoltaics que alimenten les llars. D’aquesta manera, les xarxes elèctriques actuals es transformaran en sistemes intel·ligents més sostenibles, eficients i segurs.

El grup de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents ha desenvolupat el projecte internacional RESOLVD al costat de socis de cinc països europeus.

Són el Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la distribuïdora d’energia elèctrica Estabanell Distribució, el centre de recerca Joanneum Research (Àustria), l’empresa del sector TIC Intracom Telecom (Grècia), l’empresa Comsensus (Eslovènia) i el centre d’innovació Smart Innovation Norway (Noruega).

L’objectiu de RESOLVD ha estat avançar en la gestió de la xarxa elèctrica de baixa tensió i dels fluxos d’energia. CITCEA-UPC ha desenvolupat un dispositiu denominat Power Electronic Device (PED-dispositiu d’electrònica de potència) que permet gestionar diferents tecnologies d’emmagatzemament amb un sol equip basat en una tecnologia avançada d’electrònica de potència. Joaquim Meléndez, investigador de la UdG i coordinador del projecte.

L’energia generada localment es pot aprofitar millor gràcies a la capacitat d’emmagatzemar l’excés de producció i alliberar-lo, més tard, durant els moments en què sigui necessari, segons els sistemes de gestió de la zona i aprofitant els pics de generació de les fotovoltaiques. Ho explica l’investigador de la UDG.

A més de la coordinació del projecte, la tasca del grup eXIT s’ha centrat a desenvolupar els algorismes per la predicció de la demanda. Són declaracions de Joaquim Meléndez.

El projecte ha tingut una durada de tres anys i mig i ha estat finançat amb fons de la Comissió Europea, en el marc del programa Horitzó 2020. RESOLVD culminarà amb el RESOLVD Final Event, una jornada que aplegarà tots els socis per compartir els resultats de la recerca i analitzar les oportunitats de futur que obre aquest avenç tecnològic. La trobada tindrà lloc el dia 23 de febrer, en format virtual, i serà oberta a tothom.

Tall de veu_Joaquim Meléndez_Energia

Tall de veu_Joaquim Meléndez_UdG

Tall de veu_Joaquim Meléndez_Innovació

Tots els podcasts Escoltar ara