Actualitat

Foto: @sost_gi

L'Ajuntament de Girona identificarà amb microxip i registrarà les colònies de gats de carrer de la ciutat

dijous 18 de febrer de 2021 | Medi ambient

Un total de 10 responsables de barri garantiran el control i benestar d’aquests animals.

L’Ajuntament de Girona identificarà amb microxip i registrarà les colònies de gats de carrer de la ciutat. El consistori ha firmat un conveni amb la Federació Xarxa Gatera de Girona i el Col·legi de Veterinaris de Girona pel control eficient dels felins mitjançant la metodologia Captura-Esterilització-Registre-Retorn. Martí Terés és el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona.

L’objectiu és controlar i tendir a la reducció de la població i el nombre de colònies de gats, mitjançant el control poblacional. Alhora, també es pretén minimitzar l’impacte sobre la biodiversitat i evitar conflictes veïnals derivats de la presència de gats al carrer. Són declaracions de Martí Terés.

Per dur a terme el projecte, hi haurà 10 responsables de barri, voluntaris de la Federació Xarxa Gatera, que s’encarregaran de controlar les colònies de gats de 9 zones de la ciutat: nord, Montjuïc, est - Sant Daniel, est – Font Pólvora i Vila-Roja, centre, oest, Santa Eugènia, sud i Mas Xirgu. Aquestes persones, així com tots els voluntaris que s’adhereixin a l’Associació Gats de Girona (prop de 90), rebran la cobertura d’una assegurança que els empari en el desenvolupament de les seves tasques.

Els responsables de barri coordinaran la cura, l’alimentació i la captura de gats de carrer per traslladar-los als centres veterinaris col·laboradors del projecte perquè siguin revisats, desparasitats, esterilitzats i identificats. També s’encarregaran del retorn dels animals a la colònia, a una casa d’acollida o en adopció.

Tots els responsables i la resta de membres que formen part del conveni rebran formació contínua sobre la gestió dels gats. El Col·legi de Veterinaris de Girona serà l’encarregat de donar aquesta formació i assessorament a través de jornades i sessions. Fins i tot, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha creat un curs específic per a la cura de gats de carrer amb certificat de superació individual. Els veterinaris també duran a terme el control i seguiment de la correcta implantació del xip i registraran els animals en les bases de dades.

D’altra banda, els membres signants del conveni han elaborat el protocol d’higiene i profilaxi que els centres veterinaris seguiran. Paral·lelament, l’Ajuntament de Girona ha contractat l’elaboració d’un estudi faunístic dels gats de carrer per tenir una fotografia més acurada de la situació actual.

L’Ajuntament de Girona aportarà un total de 30.000 euros aquest primer any per l’inici i funcionament del projecte. El passat 3 de febrer es va dur a terme la primera comissió de seguiment del conveni. Durant la reunió es va acordar el pla de treball 2021-2025 i el pla anual d’actuacions per aquest 2021.

Tall de veu_Martí Terés_Biodiversitat

Tall de veu_Martí Terés_Esterilització

Tots els podcasts Escoltar ara