Actualitat

Foto: @DiputacioGirona

El Govern i la Diputació de Girona donaran 75.000 euros a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social

dimarts 16 de febrer de 2021 | Societat

L’Agència trametrà aquesta aportació a les 17 entitats de la demarcació de Girona.

La Diputació de Girona ha firmat un conveni amb l’Agenda Urbana i Territori i amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social. Amb aquest conveni, la Diputació atorgarà 75.000 euros per a l'exercici 2020 a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les 17 entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la demarcació de Girona, que gestionen 187 habitatges.

Quim Ayats és el diputat d’Habitatge de la Diputació de Girona.

A efectes pràctiques, aquesta aportació permetrà que als 1.800 euros que la Xarxa destina a cada habitatge, se li puguin sumar els 400 euros per habitatge addicionals de la Diputació de Girona. Ho explica Jaume Fornt, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

La Xarxa s’adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat atendre la necessitat d’habitatge de persones en situació de risc d’exclusió i que necessiten una tutela o un seguiment especial.

Tall de veu_Quim Ayats

Tall de veu_Jaume Fornt

Tots els podcasts Escoltar ara