Actualitat

Foto: Ple telemàtic Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona rescindeix el contracte amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

dimecres 14 d'octubre de 2020 | Política

El Ple municipal va aprovar ahir per unanimitat la resolució de l’acord per incomplir les obligacions i els compromisos assumits en el període 1992-2012.

La resolució de l’acord de rescissió permet anticipar la finalització del contracte prevista pel 31 de desembre i argumentar la reclamació d’una indemnització, per danys i perjudicis, als gestors privats de la societat mixta, Girona SA.

El desembre del 2019 es va aprovar en sessió plenària l’inici del procediment per a la resolució del contracte adjudicat a AGISSA per a la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable. Després d’un període d’al·legacions, es va sol·licitar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Aquest va informar favorablement envers la resolució del contracte per incompliment de les obligacions contractuals essencials en matèria d’inversions i reposició per part de l’entitat mixta.

El dictamen avalava els dos informes jurídics amb què es van emparar els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter per tirar endavant la finalització del contracte. Aquests documents, emesos per la secretaria de l'Ajuntament de Girona, consideraven acreditat que, entre els anys 1992 i 2012, Girona SA va deixar de fer inversions i obres de manteniment a la xarxa per valor de 10 milions (concretament: 4,6 milions en inversions i 5,4 milions en reposicions).

Ara, un cop resolt el contracte l’empresa seguirà oferint el servei, per tal de garantir el servei d’aigua potable a totes les llars i establiments, fins que el nou òrgan es posi en marxa, acció que està prevista per abans de finals d’any. Són declaracions del regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

Tall de veu_Martí Terés

Tots els podcasts Escoltar ara