Actualitat

Foto: Patricia Bartolomé

Girona és la segona comarca catalana que més dones atén per casos de violència masclista per darrere de l'àrea metropolitana

divendres 24 de juliol de 2020 | Societat

Durant l’any passat, prop de la meitat de les dones que van acudir a l’Institut Català de les Dones ho van fer per casos de violència múltiple.

L’Institut Català de les Dones va atendre l’any 2019 un total de 1.216 dones a comarques de Girona que estaven en una situació de violència masclista segons l’informe anual del SIAD. Una dada que suposa el 46,5% de les 2.968 dones que van acudir a aquest ens l’any passat.

Fina Surina, coordinadora Territorial de l'Institut Català de les Dones a comarques gironines, assegura que les dades de violència masclista són molt elevades però també es toleren menys aquest tipus de violències.

En total, l’Institut Català de les Dones a comarques gironines ha fet aquest 2019 un total de 3.137 atencions. Gairebé el 95% d’aquestes pertanyen a dones, però també s’han atès 169 homes. Fina Surina apunta que la majoria d’aquests són fills de dones ateses.

En total, l’Institut Català de les Dones va atendre a Catalunya més de 23.500 dones arreu de Catalunya, de les quals, un 24,7% va ser per motiu de violències masclistes, un 25% ho va fer requerint assessorament psicològic i un altre 11% suport jurídic.

Tall de veu_Fina Surina_violència masclista

Tall de veu_Fina Surina_homes

Tots els podcasts Escoltar ara