Actualitat

Foto: Arquitectes.cat

La crisi de la Covid19 agreuja la desacceleració del sector de la construcció i la rehabilitació

dimecres 8 de juliol de 2020 | Societat

La superfície total visada durant el primer semestre de 2020 a comarques gironines és d’un 18% menys que el primer semestre del 2019 i se situa en valors similars als de l’any 2016.

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha presentat el darrer informe sobre l’activitat de construcció i rehabilitació de la província de Girona 2020 en el qual es veu una notable baixada de la superficie visada respecte anys anterior. De fet, és el primer cop en 6 anys que es mostra negativa.

El document mostra que la superfície total visada durant el primer semestre de 2020 és de 247.720 m², gairebé un 18% menys que el primer semestre del 2019, i se situa en valors similars als de l’any 2016.

Pel que fa a tipologia, la superfície baixa tant en l’obra nova, amb un 25% com en la rehabilitació, un 7%. Quan a usos, qui més ha patit la caiguda és el no habitatge, amb un 27,6% menys de superfície visada, mentre que en l’habitatge ha tingut una caiguda del 14%. Si ens fixem en el nombre d’habitatges visats, la caiguda és d’un lleuger 2,3%, passant dels 694 del primer semestre de 2019, a 678 aquest 2020.

Referent al nombre de projectes visats a les Comarques de Girona durant aquest primer semestre ha estat de 870, xifra que suposa una disminució del 18% respecte al mateix període de l’any passat.

Els pitjors resultats es perceben durant els mesos de confinament. Són declaracions de Marc Riera, president del Col·legi d'Arquitectes a Girona.

Des del Col·legi d’Arquitectes a Girona demanen més protagonisme en la recuperació del país. Ho explica Marc Riera.

Tot i les dades, la situació d’excepcionalitat d’aquests darrers quatre mesos fa, que encara sigui aviat per treure conclusions definitives, ja que per confirmar-ho caldria que es consolidés la recuperació detectada durant el mes de juny.

Tall de veu_Marc Riera_recuperació

Tall de veu_Marc Riera_covid

Tots els podcasts Escoltar ara