Actualitat

Foto: Converses de Catalunya

Les famílies de l'Escola Marta Mata de Girona denuncien que el tancament d'una de les línies de P3 ha deixat fora a molts alumnes per aquest curs vinent

dimarts 30 de juny de 2020 | Educació

Reclamen que el barri Eixample Sud - Migdia està en creixement i hi ha una falta de places a tots els centres de la zona.

El Marta Mata de Girona és una de les escoles de Catalunya afectades pel tancament de línies de P3 per part d’Educació. Les famílies dels nens i nenes de l’escola es queixen que amb aquesta reducció, l’escola s’ha quedat amb una sola línia i la demanda d’alumnes de cara al curs vinent ha estat molt superior a l’oferta de places.

Anna Montoro, en representació d'un grup de pares i mares que s’han vist afectats pel tancament de la línia a l'escola Marta Mata, explica que hauran de sol·licitar places a escoles lluny del seu lloc de residència.

Montoro afegeix que el barri on s'ubica l'escola Marta Mata, conegut com a Eixample Sud - Migdia, és una zona amb plena expansió per la construcció de nous habitatges i que no només han faltat places a l’Escola Marta Mata, sinó a totes les escoles de la zona. D’aquesta manera, algunes famílies s’han quedat sense poder accedir a cap de les places que han sol·licitat.

Des del grup de famílies afectades, junt amb l’AMPA de l’escola, demanen que s’obri una segona línia de P3 a l’Escola Marta Mata, ja que amb aquesta es podria donar cobertura a tots els nens i nenes que no han aconseguit una plaça als centres del barri. Per fer-ho han redactat una carta que han presentat al Servei Territorial de Girona i que també tenen previst presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Girona.

Tall de veu_Anna Montoro_escoles

Tall de veu_Anna Montoro_lluny

Tots els podcasts Escoltar ara