Actualitat

Foto: calella.com

La Diputació de Girona impulsa una línia de subvencions extraordinària per facilitar l’accés a l’educació en línia

divendres 26 de juny de 2020 | Societat

Les subvencions permetran la compra de dispositius digitals o la contractació de dades

Les noves subvencions extraordinàries, en concret, permetran que siguin subvencionables les despeses derivades de l’adquisició de recursos per a l’ensenyament en línia, la compra de dispositius digitals per al seguiment de la formació virtual i la contractació de dades o wifi per a l’alumnat en risc de quedar fora del sistema educatiu com a conseqüència de la crisi actual, entre d’altres. Així mateix, es finançarà l’atenció psicopedagògica de l’alumnat en risc d’exclusió social.

Aquestes ajudes s’adreçaran als ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de centres d’aquesta tipologia als seus municipis i que estiguin reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 15 ajuntaments que són titulars de 44 centres. La quantitat de la subvenció resultarà del repartiment equitatiu del crèdit de la convocatòria entre tots els sol·licitants. Si tots els ajuntaments sol·licitessin les ajudes, la subvenció seria, en concret, de 2.142,85 euros per consistori.

La finalitat és que l’alumnat no es quedi al marge de l’educació, especialment en períodes de confinament i d’educació virtual. El diputat delegat d’Educació, Josep Piferrer, així ho explica.

Les bases reguladores es van aprovar en la sessió plenària ordinària de la institució d’aquest mes de juny.

Tall de veu_Josep Piferrer

Tots els podcasts Escoltar ara