Actualitat

Foto: Institut Català de la Salut Girona

El Trueta ha atès 43 persones en el primer any de funcionament de la Unitat de Malaltia de la neurona motora

dilluns 22 de juny de 2020 | Salut

La Unitat funcional de malalties de la neurona motora de l’Hospital Josep Trueta va entrar en funcionament durant la primavera de l’any passat i aquest primer any ha realitzat un total de 426 visites a 43 pacients, tant de manera presencial com telefònica o telemàtica, especialment durant aquests mesos de crisi sanitària. La malaltia principal és l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, més coneguda com a ELA.

Avui dia, el servei està restablint la seva activitat habitual i fa visites presencial un dia de la setmana, durant un matí, en el qual entre 6 i 8 pacients poden ser atesos per diferents professionals en l’àmbit. Ho explica el Dr. Fabián Márquez, neuròleg responsable de la unitat.

La malaltia de la neurona motora més coneguda és l’ELA, una malaltia neurodegenerativa amb molt baixa incidència, que suma 3 nous diagnòstics cada any i entre 100 mil persones. El doctor Márquez explica que ara com ara encara no hi ha cura per aquesta malaltia, però des de la unitat del Trueta ofereixen un diagnòstic i un tractament pal·liatiu.

El doctor també afegeix que el diagnòstic de la malaltia acostuma a tenir dos punts, o bé amb pacients que ronden els 50 anys, o bé en una edat més avançada prop dels 80 anys, i que afecta de la mateixa manera a homes i dones.

Tall de veu _ Dr. Fabián Márquez _ tractaments

Tall de veu _ Dr. Fabián Márquez _ valoració primer any

Tots els podcasts Escoltar ara